Title:

Смарт иновации в рекретативната & Wellness индустрия и нишов търизъм

Description:
Научно списание, посветено на смарт иновациите в рекретативната & Wellness индустрия и нишов търизъм.
Tags:
на, wellness, индустрия, смарт
Rss:
  Add to Google
Updated:
05 Feb 2019